Language: English | Malti

Maltese - Introductory Level - Essential Skills / Ħiliet Bażiċi

Duration
Dan il-kors jibda f'Ottubru 2017 sa Mejju 2018
Entry Requirements
Għal dan il-livell m’hemm ebda rekwiżit neċessarju. Dan il-kors huwa mmirat għal adulti li jixtiequ jtejbu l-kompetenzi bażiċi tagħhom fil-lingwa Maltija.
Learning Outcomes
  • Turi li għandek kompetenza li tagħraf l-ittri tal-alfabett, tgħaqqad l-ittri f’sillabi u eventwalment tuża vokabularju bażiku u frażijiet kemm fit-taħdit kif ukoll fil-kitba
  • Turi li għandek kompetenza fil-qari ta’ kitbiet sempliċi, avviżi u tabelli u minnhom tislet it-tagħrif ewlieni li jkun fihom
  • Turi li għandek kompetenza fil-kitba bl-użu ta’ stampi, kliem, frażijiet u sentenzi sempliċi kif ukoll fil-kitba ta’ dettalji personali għall-użu ta’ formoli bażiċi
  • Turi li għandek kompetenza li tisma’, tifhem u turi opinjoni dwar suġġetti ta’ interess personali
Methods of Teaching
eżerċizzji orali u bil-kitba, diskussjonijiet, reċtar u attivitajiet barra l-klassi
General Objectives

Il-Lingwa tat-Tagħlim - Malti

Assessment/Feedback
l-assessjar kontinwu, il-portafoll u ċ-ċekkjatura, eżerċizzji fit-taħdit u l-kitba, preżentazzjonijiet u l-assessjar finali
Certification/Award
Ċertifikat ta l-attendenza
Access to next level of education/training
Wara li jitlesta b’suċċess dan il-kors, l-istudenti adulti jistgħu jkomplu jtejbu l-kompetenzi tagħhom billi jsegwu l-kors Livell 1 fil-QMK.
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
No courses for this subject are currently available. Please check later.

JEKK JOGHGBOK IMMARKA IL-KAXXI TA L-SMS U L-EMAIL META TAPPLIKA