Language: English | Malti

Maltese - MQF Level 1 - Language Learning / Tagħlim tal-Lingwi

Duration
Dan il-kors jibda f'Ottubru 2017 sa Mejju 2018
Entry Requirements
Għal dan il-livell l-istudenti adulti jridu jkunu (a) kisbu suċċess fil- Kors tal-Kompetenzi Ewlenin fil-Lingwa Maltija jew (b) għaddew mit-test preliminari li jsir fil-bidu tas-sena akkademika.
Learning Outcomes
  • Turi li għandek kompetenza li tuża espressjonijiet ta’ kuljum u sentenzi sempliċi kemm fit-taħdit kif ukoll fil-kitba
  • Turi li għandek kompetenza fil-qari fis-silenzju u b’vuċi għolja ta’ testi sempliċi u ta’ xeħta varja li jkollhom x’jaqsmu ma’ kuntesti familjari u ta’ kuljum
  • Turi li għandek kompetenza fil-kitba formali u informali ta’ siltiet qosra, noti, messaġġi u korrispondenza bażika dwar suġġetti familjari u marbuta max-xogħol
  • Turi li għandek kompetenza li tisma’, tifhem u turi opinjoni dwar suġġetti ta’ interess personali
  • Turi li għandek kompetenza tax-xejriet lingwistiċi ewlenin skont ir-regoli tal-ortografija, il-kelma u s-sentenza
Methods of Teaching
eżerċizzji orali u bil-kitba, diskussjonijiet, reċtar u attivitajiet barra l-klassi
General Objectives

N/A

Assessment/Feedback
l-assessjar kontinwu, il-portafoll u ċ-ċekkjatura, eżerċizzji fit-taħdit u l-kitba, preżentazzjonijiet u l-assessjar finali
Certification/Award
Kwalifika fl-Edukazzjoni fil-Lingwa Maltija. Il-Kunsill Malti tal-Kwalifiki jivvaluta din il-Kwalifika bħala l-Ewwel Livell skont il-Qafas Malti l-MQF u EQF għat-Tagħlim Tul il-Ħajja.
Access to next level of education/training
Wara li jitlesta b’suċċess dan il-kors, l-istudenti adulti jistgħu jkomplu jtejbu l-kompetenzi tagħhom billi jsegwu l-kors fit-Tieni Livell u jibdew jippreparaw ruħhom għas-SEC.
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
LMRH007Mrieħel Adult Learning Centre-B.Bontadini Str Mark Saliba02/10/2017 - 28/05/2018Monday 17:00-20:00
LLC0019Rabat Local CouncilMark Saliba05/10/2017 - 31/05/2018Thursday 17:00-20:00
LKRP007Kirkop Adult Learning Centre(San Benedettu) Raffaele Caruana Str.Victoria Grech04/10/2017 - 30/05/2018Wednesday 17:00-20:00
LLC0020Xgħajra Local Counci - Centru SocjaliJoseph Scicluna04/10/2017 - 30/05/2018Wednesday 17:00-20:00
LNGO007National Council of Women of Malta (NCW)Charles Mangion04/10/2017 - 30/05/2018Wednesday 09:00-12:00
LLC0021Żabbar Local Council - Civic CentreTBC02/10/2017 - 28/05/2018Monday 17:00-20:00

JEKK JOGHGBOK IMMARKA IL-KAXXI TA L-SMS U L-EMAIL META TAPPLIKA