Language: English | Malti

Maltese - MQF Level 1 - Language Learning / Tagħlim tal-Lingwi

Duration
Dan il-kors jibda f'Ottubru 2017 sa Mejju 2018
Entry Requirements
Għal dan il-livell l-istudenti adulti jridu jkunu (a) kisbu suċċess fil- Kors tal-Kompetenzi Ewlenin fil-Lingwa Maltija jew (b) għaddew mit-test preliminari li jsir fil-bidu tas-sena akkademika.
Learning Outcomes
• Testi sempliċi, ċari u diretti bi ftit li xejn għajnuna u minnhom jislet it-tagħrif ewlieni li jkun fihom;
• Istruzzjonijiet sempliċi fil-ħajja ta’ kuljum (eż. lista ta’ xiri, riċetta sempliċi);
• Messaġġi sempliċi, ċari u diretti f’kuntesti familjari (eż. nota personali, messaġġ f’kartolina, SMS, messaġġ elettroniku);
• Testi ħfief dwar ħwejjeġ ta’ kuljum li jkollhom x’jaqsmu max-xogħol li jkun qed jagħmel (eż. tabelli, avviżi);
• Testi sempliċi dwar ħwejjeġ ta’ kuljum li jorbtu l-post tax-xogħol tiegħu mad-dinja ta’ barra (eż. formoli, applikazzjonijiet);
• Suġġetti sempliċi, ċari u diretti relatati miegħu nnifsu u mad-dinja ta’ madwaru b’tali mod u manjiera li jinftiehem minn min ikun qed jaqrah, inkluż hu nnifsu;
• Istruzzjonijiet sempliċi fil-ħajja ta’ kuljum (eż. lista ta’ xiri, riċetta sempliċi);
• Messaġġi sempliċi, ċari u diretti f’kuntesti familjari (eż. nota personali, messaġġ f’kartolina, SMS, messaġġ elettroniku);
• Testi ħfief dwar ħwejjeġ ta’ kuljum li jkollhom x’jaqsmu max-xogħol li jkun qed jagħmel (eż. avviż, nota ta’ talba, silta awtobijografika, curriculum vitae);
• Testi sempliċi dwar ħwejjeġ ta’ kuljum li jorbtu l-post tax-xogħol tiegħu mad-dinja ta’ barra (eż. jimla formoli, jikteb applikazzjonijiet).
 

 

Methods of Teaching
eżerċizzji orali u bil-kitba, diskussjonijiet, reċtar u attivitajiet barra l-klassi
General Objectives

N/A

Assessment/Feedback
l-assessjar kontinwu, il-portafoll u ċ-ċekkjatura, eżerċizzji fit-taħdit u l-kitba, preżentazzjonijiet u l-assessjar finali
Certification/Award
Kwalifika fl-Edukazzjoni fil-Lingwa Maltija. Il-Kunsill Malti tal-Kwalifiki jivvaluta din il-Kwalifika bħala l-Ewwel Livell skont il-Qafas Malti l-MQF u EQF għat-Tagħlim Tul il-Ħajja.
Access to next level of education/training
Wara li jitlesta b’suċċess dan il-kors, l-istudenti adulti jistgħu jkomplu jtejbu l-kompetenzi tagħhom billi jsegwu l-kors fit-Tieni Livell u jibdew jippreparaw ruħhom għas-SEC.
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
No courses for this subject are currently available. Please check later.

JEKK JOGHGBOK IMMARKA IL-KAXXI TA L-SMS U L-EMAIL META TAPPLIKA