Language: English | Malti

Maltese - MQF Level 2 - Language Learning / Tagħlim tal-Lingwi

Duration
Dan il-kors jibda f'Ottubru 2017 sa Mejju 2018
Entry Requirements
Għal dan il-livell l-istudenti adulti jridu jkunu (a) kisbu suċċess fil-Kors MQF1 fil-Lingwa Maltija jew (b) għaddew mit-test preliminari li jsir fil-bidu tas-sena akkademika.
Learning Outcomes
• Jiddiskuti fuq temi varji, suġġetti li jirriflettu sitwazzjonijiet differenti fil-ħajja, u aħbarijiet kurrenti.
• Jitkellem fuq suġġett partikolari (eż. passatemp; ktieb; film).
• Iwieġeb mistoqsijiet sempliċi u miftuħa.
• Jikteb ittra postali jew ittra elettronika b’mod formali jew informali.
• Jikteb ittra lill-editur u rapport għal fuq ġurnal.
• Jirrakkonta ġrajjiet li ġraw veru jew li huma fittizji.
• Jiddeskrivi persuni, postijiet, attivitajiet soċjali, l-ambjent ta’ madwaru, kotba u films permezz ta’ kitba deskrittiva.
• Jargumenta fuq suġġetti varji.
 

 

Methods of Teaching
eżerċizzji orali u bil-kitba, diskussjonijiet, reċtar u attivitajiet barra l-klassi
General Objectives

N/A

Assessment/Feedback
l-assessjar kontinwu, il-portafoll u ċ-ċekkjatura, eżerċizzji fit-taħdit u l-kitba, preżentazzjonijiet u l-assessjar finali
Certification/Award
Kwalifika fl-Edukazzjoni fil-Lingwa Maltija. Il-Kunsill Malti tal-Kwalifiki jivvaluta din il-Kwalifika bħala t-Tieni Livell skont il-Qafas Malti l-MQF u EQF għat-Tagħlim Tul il-Ħajja.
Access to next level of education/training
Wara li jitlesta b’suċċess dan il-kors, l-istudenti adulti jistgħu jkomplu jtejbu l-kompetenzi tagħhom billi jsegwu l-kors fil-livell SEC.
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
No courses for this subject are currently available. Please check later.

JEKK JOGHGBOK IMMARKA IL-KAXXI TA L-SMS U L-EMAIL META TAPPLIKA