Language: English | Malti

Maltese - MQF Level 2 - Language Learning / Tagħlim tal-Lingwi

Duration
Dan il-kors jibda f'Ottubru 2017 sa Mejju 2018
Entry Requirements
Għal dan il-livell l-istudenti adulti jridu jkunu (a) kisbu suċċess fil-Kors MQF1 fil-Lingwa Maltija jew (b) għaddew mit-test preliminari li jsir fil-bidu tas-sena akkademika.
Learning Outcomes
  • Turi li għandek kompetenza li tħaddem il-lingwa tajjeb b’mod konsistenti u li jinftiehem kemm fit-taħdit kif ukoll fil-kitba
  • Turi li għandek kompetenza fil-qari ta’ testi ta’ xeħta varja li jeħtieġu interpretazzjoni kemm ta’ dak li qiegħed jingħad fid-deher kif ukoll ta’ dak li jkun qed jiġi implikat
  • Turi li għandek kompetenza fil-kitba ta’ siltiet ta’ tul varju dwar suġġetti familjari u lil hinn middinja tiegħek
  • Turi li għandek kompetenza li tisma’, tifhem u tinterpreta b’mod awtonomu suġġetti ta’ xejra konkreta kif ukoll astratta
  • Turi li għandek kompetenza tax-xejriet lingwistiċi varji skont ir-regoli tal-ortografija, il-kelma u s-sentenza
Methods of Teaching
eżerċizzji orali u bil-kitba, diskussjonijiet, reċtar u attivitajiet barra l-klassi
General Objectives

N/A

Assessment/Feedback
l-assessjar kontinwu, il-portafoll u ċ-ċekkjatura, eżerċizzji fit-taħdit u l-kitba, preżentazzjonijiet u l-assessjar finali
Certification/Award
Kwalifika fl-Edukazzjoni fil-Lingwa Maltija. Il-Kunsill Malti tal-Kwalifiki jivvaluta din il-Kwalifika bħala t-Tieni Livell skont il-Qafas Malti l-MQF u EQF għat-Tagħlim Tul il-Ħajja.
Access to next level of education/training
Wara li jitlesta b’suċċess dan il-kors, l-istudenti adulti jistgħu jkomplu jtejbu l-kompetenzi tagħhom billi jsegwu l-kors fil-livell SEC.
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
Minimum
Applicants
Maximum
Applicants
Current
Applicants
LMRH008Mrieħel Adult Learning Centre-B.Bontadini Str Marija Farrugia02/10/2017 - 28/05/2018Monday 17:00-20:00202512Apply
LKRP008Kirkop Adult Learning Centre(San Benedettu) Raffaele Caruana Str.Davinia Sammut04/10/2017 - 30/05/2018Wednesday 17:00-20:00   

JEKK JOGHGBOK IMMARKA IL-KAXXI TA L-SMS U L-EMAIL META TAPPLIKA