Language: English | Malti

Maltese (morning - LLC Msida) - MQF Level 1 - Language Learning / Tagħlim tal-Lingwi

Duration
32 ġimgħa bi 3 sigħat fil-ġimgħa minn Ottubru 2016sa Mejju 2017
Entry Requirements
Għal dan il-livell l-istudenti adulti jridu jkunu (a) kisbu suċċess fil- Kors tal-Kompetenzi Ewlenin fil-Lingwa Maltija jew (b) għaddew mit-test preliminari li jsir fil-bidu tas-sena akkademika.
Learning Outcomes

 

  • Turi li għandek kompetenza li tuża espressjonijiet ta’ kuljum u sentenzi sempliċi kemm fit-taħdit kif ukoll fil-kitba

 

  • Turi li għandek kompetenza fil-qari fis-silenzju u b’vuċi għolja ta’ testi sempliċi u ta’ xeħta varja li jkollhom x’jaqsmu ma’ kuntesti familjari u ta’ kuljum

 

  • Turi li għandek kompetenza fil-kitba formali u informali ta’ siltiet qosra, noti, messaġġi u korrispondenza bażika dwar suġġetti familjari u marbuta max-xogħol

 

  • Turi li għandek kompetenza li tisma’, tifhem u turi opinjoni dwar suġġetti ta’ interess personali

 

  • Turi li għandek kompetenza tax-xejriet lingwistiċi ewlenin skont ir-regoli tal-ortografija, il-kelma u s-sentenza

 

Methods of Teaching
eżerċizzji orali u bil-kitba, diskussjonijiet, reċtar u attivitajiet barra l-klassi
General Objectives

N/A

Assessment/Feedback
l-assessjar kontinwu, il-portafoll u ċ-ċekkjatura, eżerċizzji fit-taħdit u l-kitba, preżentazzjonijiet u l-assessjar finali
Certification/Award
Kwalifika fl-Edukazzjoni fil-Lingwa Maltija. Il-Kunsill Malti tal-Kwalifiki jivvaluta din il-Kwalifika bħala l-Ewwel Livell skont il-Qafas Malti l-MQF u EQF għat-Tagħlim Tul il-Ħajja.
Access to next level of education/training
Wara li jitlesta b’suċċess dan il-kors, l-istudenti adulti jistgħu jkomplu jtejbu l-kompetenzi tagħhom billi jsegwu l-kors fit-Tieni Livell u jibdew jippreparaw ruħhom għas-SEC.
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
Minimum
Applicants
Maximum
Applicants
Current
Applicants
LMSD036Lifelong Learning Centre Msida Qrejten Str(annexe to Junior College).Charles Mangion02/10/2017 - 28/05/2018Monday 09:00-12:00102012Apply

KINDLY TICK THE SMS AND E MAIL NEWSLETTER BOXES WHEN APPLYING.