Language: English | Malti

Maltese - Introductory Level - Essential Skills / Ħiliet Bażiċi

Duration
Dan il-kors jiħġi offrut minn Ottubru 2018 sa Mejju 2019.
Entry Requirements
M’hemm ebda rekwiżit neċessarju għal dan il-livell.
Learning Outcomes
  • Turi li għandek kompetenza li tagħraf l-ittri tal-alfabett, tgħaqqad l-ittri f’sillabi u eventwalment tuża vokabularju bażiku u frażijiet kemm fit-taħdit kif ukoll fil-kitba.
  • Turi li għandek kompetenza fil-qari ta’ kitbiet sempliċi, avviżi u tabelli u minnhom tislet it-tagħrif ewlieni li jkun fihom.
  • Turi li għandek kompetenza fil-kitba bl-użu ta’ stampi, kliem, frażijiet u sentenzi sempliċi kif ukoll fil-kitba ta’ dettalji personali għall-użu ta’ formoli bażiċi.
  • Turi li għandek kompetenza li tisma’, tifhem u turi opinjoni dwar suġġetti ta’ interess personali.
Methods of Teaching
Eżerċizzji orali u bil-kitba, diskussjonijiet, reċtar u attivitajiet barra l-klassi.
General Objectives

 N/A

Assessment/Feedback
L-assessjar kontinwu, il-portafoll u ċ-ċekkjatura, eżerċizzji fit-taħdit u l-kitba, preżentazzjonijiet u l-assessjar finali.
Certification/Award
Ċertifikat ta l-Attendenza ibbażat fuq 80% ta' attendenza regolari.
Access to next level of education/training
Wara li jitlesta b’suċċess dan il-kors, l-istudenti adulti jistgħu jkomplu jtejbu l-kompetenzi tagħhom billi jsegwu l-kors Livell 1 fil-MQF.
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
EFLR002Floriana Adult Learning Centre - Floriana Primary St Thomas Str N/A02/10/2018 - 28/05/2019Tuesday 16:30-18:30
ELC0005Żejtun Local Council - Paolo Freire InstituteN/A02/10/2018 - 28/05/2019Tuesday 17:30-19:30
ELC0006Żurrieq Local Council - Dar Mattia PretiN/A03/10/2018 - 29/05/2019Wednesday 17:30-19:30
ENGO005Birgu LEAP CentreN/A04/10/2018 - 30/05/2019Thursday 17:00-19:00

Dan il-kors huwa mmirat għal adulti li jixtiequ jtejbu l-kompetenzi bażiċi tagħhom fil-lingwa Maltija. 

Il-Lingwa tat-Tagħlim: Malti.

JEKK JOGĦĠBOK IMMARKA L-KAXXI TAL-'SMS' U 'EMAIL NEWSLETTER' META TAPPLIKA.