Language: English | Malti

Maltese - MQF Level 1 - Language Learning / Tagħlim tal-Lingwi

Duration
Il-Kors isir bejn Ottubru 2018 u Mejju 2019.
Entry Requirements
M’hemm l-ebda kundizzjonijiet partikulari meħtieġa sabiex persuna tibda dan il-kors.
Learning Outcomes
  • Testi sempliċi, ċari u diretti bi ftit li xejn għajnuna u minnhom jislet it-tagħrif ewlieni li jkun fihom;
  • Istruzzjonijiet sempliċi fil-ħajja ta’ kuljum (eż. lista ta’ xiri, riċetta sempliċi);
  • Messaġġi sempliċi, ċari u diretti f’kuntesti familjari (eż. nota personali, messaġġf’kartolina, SMS, messaġġ elettroniku);
  • Testi ħfief dwar ħwejjeġ ta’ kuljum li jkollhom x’jaqsmu max-xogħol li jkun qed jagħmel (eż. tabelli, avviżi);
  • Testi sempliċi dwar ħwejjeġ ta’ kuljum li jorbtu l-post tax-xogħol tiegħu mad-dinja ta’ barra (eż. formoli, applikazzjonijiet);
  • Suġġetti sempliċi, ċari u diretti relatati miegħu nnifsu u mad-dinja ta’ madwaru b’tali mod u manjiera li jinftiehem minn min ikun qed jaqrah, inkluż hu nnifsu;
  • Istruzzjonijiet sempliċi fil-ħajja ta’ kuljum (eż. lista ta’ xiri, riċetta sempliċi);
  • Messaġġi sempliċi, ċari u diretti f’kuntesti familjari (eż. nota personali, messaġġ f’kartolina, SMS, messaġġ elettroniku);
  • Testi ħfief dwar ħwejjeġ ta’ kuljum li jkollhom x’jaqsmu max-xogħol li jkun qed jagħmel (eż. avviż, nota ta’ talba, silta awtobijografika, curriculum vitae);
  • Testi sempliċi dwar ħwejjeġ ta’ kuljum li jorbtu l-post tax-xogħol tiegħu mad-dinja ta’ barra (eż. jimla formoli, jikteb applikazzjonijiet).
Methods of Teaching
Diskussjonijiet u lezzjonijiet.
General Objectives

N/A

Assessment/Feedback
Assessjar kontinwu, taħdit, kitba u eżami finali.
Certification/Award
Ċertifikat ta' Edukazzjoni Ġenerali fil-Malti. Il-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla tqis dan iċ-ċertifikat fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki (15 credits) bħala Livell 1 tal-QMK.
Access to next level of education/training
Wara li jispiċċaw b'suċċess, l-istudenti jistgħu jipproċedu għall QMK Livell 2.
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
LLC0022Birżebbuġa Local Council - St Benedict College, Primary School AN/A01/10/2018 - 27/05/2019Monday 17:00-20:00
LLC0023Fontana Local Council - Civic CentreN/A01/10/2018 - 27/05/2019Monday 17:00-20:00
LLC0024Paola Local Council - Civic CentreN/A03/10/2018 - 29/05/2019Wednesday 17:00-20:00
LLC0025Qormi Local Council N/A04/10/2018 - 30/05/2019Thursday 17:00-20:00
LLC0026Rabat Local CouncilN/A04/10/2018 - 30/05/2019Thursday 17:00-20:00
LNGO005Cottonera Resource Centre UoM (Il-Fortini)N/A05/10/2018 - 31/05/2019To Be Announced

JEKK JOGĦĠBOK IMMARKA IL-KAXXI TAL-'SMS' U 'EMAIL NEWSLETTER' META TAPPLIKA.