Language: English | Malti

Maltese - MQF Level 2 - Language Learning / Tagħlim tal-Lingwi

Duration
Il-Kors isir bejn Ottubru 2018 u Mejju 2019.
Entry Requirements
Għal dan il-livell l-istudenti adulti jridu jkunu kisbu suċċess fil-Kors MQF1 fil-Lingwa Maltija jew għaddew mit-test preliminari li jsir fil-bidu tas-sena akkademika.
Learning Outcomes

• Jiddiskuti fuq temi varji, suġġetti li jirriflettu sitwazzjonijiet differenti fil-ħajja, u aħbarijiet kurrenti. 
• Jitkellem fuq suġġett partikolari (eż. passatemp; ktieb; film). 
• Iwieġeb mistoqsijiet sempliċi u miftuħa. 
• Jikteb ittra postali jew ittra elettronika b’mod formali jew informali. 
• Jikteb ittra lill-editur u rapport għal fuq ġurnal. 
• Jirrakkonta ġrajjiet li ġraw veru jew li huma fittizji. 
• Jiddeskrivi persuni, postijiet, attivitajiet soċjali, l-ambjent ta’ madwaru, kotba u films permezz ta’ kitba deskrittiva. 
• Jargumenta fuq suġġetti varji. 

Methods of Teaching
Eżerċizzji orali u bil-kitba, diskussjonijiet, reċtar u attivitajiet barra l-klassi.
General Objectives

N/A

Assessment/Feedback
Assessjar kontinwu, eżerċizzji fit-taħdit, il-kitba u l-qari, xogħol ta' matul is-sena, parteċipazzjoni u eżami finali.
Certification/Award
Ċertifikat ta' Edukazzjoni Ġenerali fil-Malti. Il-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla tqis dan iċ-ċertifikat fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki (15 credits) bħala Livell 2 tal-QMK.
Access to next level of education/training
Wara li jispiċċaw b'suċċess, l-istudenti jistgħu jipproċedu għall-livell SEC.
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
LMRH010Mrieħel Adult Learning Centre - B. Bontadini Str N/A01/10/2018 - 27/05/2019Monday 17:00-20:00

JEKK JOGĦĠBOK IMMARKA IL-KAXXI TAL-'SMS' U 'EMAIL NEWSLETTER' META TAPPLIKA.