Language: English | Malti

Maltese - Advanced Level - Language Learning / Tagħlim tal-Lingwi

Duration
Il-Kors isir bejn Ottubru 2018 u Mejju 2019.
Entry Requirements
Għal dan il-livell l-istudenti adulti jridu jkunu kisbu ċertifikat f'livell tas-SEC fil-Lingwa Maltija.
Learning Outcomes
F’dan il-livell avvanzat, il-kandidati għandhom jaslu biex:
 • Jifhmu aħjar il-lingwa Maltija fil-forom differenti tagħha fil-ħajja ta’ kuljum
 • Japprezzaw il-lingwa u l-letteratura Maltija bħala espressjoni ta’ ruħ il-poplu li jitkellimha
 • Jużaw il-lingwa b’mod effettiv bħala mezz ta’ komunikazzjoni fl-oqsma kollha tal-ħajja, b’reqqa sħiħa fl-għażla tal-kelma u tal-frażjoloġija, fil-binja tas-sentenzi, u fit-tqassim tal-paragrafi marbutin ma’ xulxin
 • Jifhmu u japprezzaw is-sehem tal-lingwa nazzjonali f’soċjetà bilingwi
 • Japprezzaw ir-rabta bejn l-istorja u l-iżvilupp tal-ilsien Malti u jikkummentaw dwarha
 • Jagħżlu t-tagħrif minn għejun differenti, jinterpretawh u jwassluh f’bixra ġdida għal għanijiet u udjenzi differenti
 • Jikkomunikaw l-ideat tagħhom b’Malti tajjeb
 • Isegwu l-ortografija uffiċjali tal-ilsien Malti fejn tidħol il-kitba Maltija
 • Jifhmu kitbiet bil-Malti tal-imgħoddi u tal-preżent fl-isfond storiku-kulturali tagħhom u l-post tagħhom fl-istorja tal-letteratura Maltija
 • Japprezzaw dawn il-kitbiet u jikkummentaw dwarhom mhux biss għall-kontenut tagħhom fih innifsu iżda wkoll bħala damma ta’ ideat u sentimenti li jista’ jġarrabhom kulħadd, ’il barra mil-letteratura
 • Jikkritikaw xogħlijiet letterarji bir-reqqa, b’mod li juru x-xejriet tematiċi u stilistiċi
Methods of Teaching
N/A
General Objectives

 N/A

Assessment/Feedback
Assessjar kontinwu ibbażat fuq is-sillabu tal-MATSEC 2019.
Certification/Award
Ir-riżultat uffiċjali tal-MATSEC maħruġ mid-Dipartiment ta' l-Eżamijiet.
Access to next level of education/training
N/A
Code
Venue
Tutor/s
Start/End Date
Days and Time
LBB0017Blata l-Bajda Adult Learning Centre, Mountbatten Str.(ex Maria Regina)N/A03/10/2018 - 29/05/2019To Be Announced

 JEKK JOGĦĠBOK IMMARKA IL-KAXXI TAL-'SMS' U 'EMAIL NEWSLETTER' META TAPPLIKA.