Language: English | Malti

 

 

Korsijiet tat-Tagħlim għall-Adulti - Indirizzi

 

 

INDIRIZZI IMPORTANTI

 

DIRETTORAT GĦAR-RIĊERKA, IT-TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA U L-IMPJEGABBILITÀ

Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol

Triq l-Assedju l-Kbir,

Il-Furjana, Malta VLT2000

Tel: 2598 2444, 2598 2291, 2598 2292

Imejl: lifelonglearning@gov.mt

 

ĊENTRU TAT-TAGĦLIM TA' MATUL IL-ĦAJJA (Kantuniera mall-Junior College)

Triq il-Qrejten,

L-Imsida, MSD 1252 

Tel: 2124 0359

Imejl: lifelonglearning.centre.mede@gov.mt

Ħinijiet tal-Ftuħ: 9:00-14:30 / 17:30-20:30

 

 

ADULT LEARNING CENTRES (MALTA & GOZO)

 

MALTA

 

  

BLATA L-BAJDA

Kulleġġ San Injazju

Triq Mountbatten,

Blata l-Bajda, HMR1575

17:00 - 20:00

 

GŻIRA

Kulleġġ Santa Klara

Triq Nazju Ellul (Dħul mill-Bieb fi Triq Tas-Sliema)

Il-Gżira GŻR1620

17:30 - 20:30

 

IL-FURJANA

Kulleġġ San Ġorġ Preca, Skola Primarja

Triq San Tumas,

Il-Furjana, FRN1120

16:30 - 19:30

 

L-IMRIEĦEL

Kulleġġ Santa Tereża

Triq B. Bontadini, 

Birkirkara BKR1733

17:00 - 20:00

 

MOSTA

Kulleġġ Marija Reġina

Triq il-Biedja (Żokrija),

Mosta MST1420

17:30 - 20:30

 

 

 

 

GĦAWDEX

 

 

GĦAJNSIELEM

Il-Kampus tal-MCAST f' Għawdex

Triq J. F. De Chambray,

Għajnsielem, GSM1053